Pieteikt palīdzību

Līdzskaņa

Mūziķiem, kuriem nepieciešams atbalsts (var pieteikties paši, var pieteikt ģimenes loceklis vai kāda trešā persona). Lai pieteiktos palīdzības saņemšanai, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāiepazīstās ar fonda nolikumu.

Piemērotība

 • Pieteikties var izpildītāji un fonogrammu producenti, kuri ir LaIPA biedri;
 • Palīdzības pieteicējs, nepieciešamības gadījumā, ar ārsta izziņu vai kā citādi var pierādīt, ka veselības problēmu vai vecuma dēļ vairs pilnvērtīgi nespēj darboties radošajā industrijā;
 • Palīdzības pieteicējs atrodas finansiālajās grūtībās. Fondam ir tiesības pieprasīt banku izdrukas, izziņas no sociālajiem dienestiem, īpašumu reģistriem u.c. informāciju, lai pārliecinātos par šo faktu patiesumu.

Pieteikšanās process

 • LaIPA biedri, kuriem ir nepieciešams atbalsts, var pieteikties paši vai arī viņus var pieteikt ģimenes loceklis, vai kāda trešā persona. Lai pieteiktos palīdzības saņemšanai, ir jāaizpilda pieteikuma forma, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju saziņai un situācijas detalizētu izklāstu, pievienojot arī pavadošos dokumentus, ja tie precīzāk raksturo radušos situāciju. Fizisko personu datus par pieteicēju fonds izmantos tikai fonda mērķu realizēšanai;
 • Ar saņemto informāciju iepazīstas nodibinājuma pārstāvis, kurš sazinās ar pieteikto cilvēku vai tā tuviniekiem, lai noskaidrotu viņa piemērotību palīdzības saņemšanai. Ja piemērotības noskaidrošanai nepieciešama klātienes vizīte pie potenciālā palīdzības saņēmēja, fonda pārstāvis dodas tajā;
 • Potenciālais palīdzības saņēmējs piekrīt sensitīvo datu apstrādei un apliecina, ka informācija tiek sniegta nodibinājuma valdei, kura lemj par palīdzības piešķiršanu, kā arī piekrīt informācijas publiskošanai, kurā norāda vārdu, uzvārdu un sociālo pakalpojumu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 • Potenciālais palīdzības saņēmējs paraksta konfidencialitātes vienošanos par to, ka neizpaudīs trešajām pusēm, mantiskā labuma summas, ko finansiāli atbalstījis nodibinājums.

Palīdzības sniegšana

 • Viena palīdzības pieteikuma (turpmāk tekstā - Pieteikums) ietvaros potenciālais palīdzības saņēmējs var pretendēt uz vienreizēju Fonda atbalstu, par kura apmēru lēmumu pieņem nodibinājuma valde.
 • Fonds piesaista papildfinansējumu, no tā iegūtajiem līdzekļiem, nodibinājuma valde var pieņemt lēmumu par lielāka atbalsta piešķiršanu viena Pieteikuma ietvaros.
 • Katru ceturksni fonds izskata ne vairāk kā 10 Pieteikumus.
 • Atteikuma gadījumā fonds ir tiesīgs nesniegt paskaidrojumus.

Prioritātes izvērtējot Pieteikumus

 • LaIPA biedrs ir tuvu pensijas vecumam vai tajā;
 • LaIPA biedrs ir izolēts no sabiedrības (tādi, kuri vairs nekāpj uz skatuves);
 • LaIPA biedrs atrodas finansiālās grūtībās;
 • LaIPA biedru skāris nelaimes gadījums un Fondam ir nepieciešamība ātri reaģēt.

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums