Informācija par datu apstrādi

Atzīmējot iespēju “Pieteikt”, Jūs esat informēts(a), ka Nodibinājums “Fonds Līdzskaņa” kā pārzinis apstrādā saņemtos personas datus ar mērķi izvērtēt iespēju sniegt palīdzību pretendentam, un pozitīva lēmuma gadījumā šāda atbalsta sniegšanai, kā arī sazināties ar palīdzības pieteicēju papildus informācijas iegūšanai un praktisko jautājumu risināšanai.

Ja Jūs piesakāt palīdzību, Fonds par Jums apstrādā šādu informāciju: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Fonds apstrādā šādus personas datus par pretendentu palīdzības saņemšanai: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, kā arī informācija, ko norādāt par situāciju, kāpēc nepieciešama palīdzība konkrētajam mūziķim.

Informējam, ka Fonds, lai pārliecinātos par pieteikumā norādītās palīdzības saņemšanas aktualitāti, sazināsies ar pretendentu palīdzības saņemšanai, kā arī var lūgt nepieciešamības gadījumā iesniegt ārsta izziņu vai kā citādi pierādīt, ka veselības problēmu vai vecuma dēļ vairs pilnvērtīgi nespēj darboties radošajā industrijā. Savukārt, ja pretendents palīdzības sniegšanai ir nonācis finansiālās grūtībās, Fondam ir tiesības pieprasīt banku izdrukas, izziņas no sociālajiem dienestiem, īpašumu reģistriem un citu informāciju, lai pārliecinātos par šo faktu. Minētā informācija tiks apstrādāta ar nolūku izvērtēt palīdzības sniegšanas nepieciešamību un veidu.

Iesniegto informāciju Fonds nodos Fonda Valdei, kas lemj par palīdzības piešķiršanu. Fonds pieteikumu palīdzībai glabā līdz Fonda valdes lēmuma pieņemšanai un palīdzības sniegšanai. Fonds informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai glabā līdz Fonda valdes lēmuma pieņemšanai un palīdzības sniegšanai.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, neprecizitāšu gadījumā tos labot un, ja zudis tiesiskais pamats to apstrādei, pieprasīt datu dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, Ja uzskatāt, ka Fonds prettiesiski apstrādā Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums uz e-pastu: .

"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums