Par fondu Līdzskaņa

Fondu “Līdzskaņa” 2016. gada nogalē ir dibinājusi biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA).  Fonda mērķis ir sniegt finansiālu vai praktisku atbalstu Latvijas izpildītājiem un fonogrammu producentiem, kuri ir saskārušies ar dažāda rakstura problēmām un paši nav spējīgi tās atrisināt. Kādam vajag finansiālu atbalstu medicīniskajai palīdzībai, citam sanest malku vai noorganizēt jubilejas koncertu. Mēs vēlamies palīdzēt, neatstājot nelaimē mūsu kolēģus un draugus, kuri ir devuši lielu artavu Latvijas mūzikas nozarei un sabiedrībai kopumā.

Mūsu mērķi

  1. Apzināt Latvijas izpildītājus un  fonogrammu producentus, kuriem ir nepieciešamība pēc finansiāla vai praktiska atbalsta;
  2. Veidot regulāru komunikāciju ar izpildītājiem un fonogrammu producentiem, kuri šobrīd vairs aktīvi nepiedalās sabiedriskajā dzīvē un/vai jūtas kolēģu un sabiedrības aizmirsti. Apciemojot, dāvinot biļetes uz koncertiem, kā arī, organizējot radošas nometnes un citus pasākumus, vēlamies izrādīt interesi, cieņu un integrēt viņus mūzikas nozares dzīvē;
  3. Risināt krīzes situācijas, sniedzot finansiālu palīdzību veselības uzlabošanai;
  4. Rosināt aktīvo mūziķu iesaisti fonda darbībā, ziedojot laiku kolēģu atbalstam un integrēšanai sabiedrībā un radošajā dzīvē;
  5.  Nodrošināt speciālistu pakalpojumus, piedāvājot profesionālu palīdzību dažādu grūtību pārvarēšanā.
  6. Nepieciešamības gadījumā  iesaistīties  ziedojumu līdzekļu vākšanas kampaņās.

Kā es varu palīdzēt?

Iegādāties ierakstu

Sadarbībā ar mūziķiem, portālu Ziedot.lv un mūzikas veikalu “Randoms” arī Tu vari atbalstīt fonda darbību, apmaiņā pret ziedojumiem iegādājoties mūzikas ierakstus. To var izdarīt sadaļā “Veikals”, kurā katram ierakstam ir norādīta sākuma summa, bet gala summu vari izvēlēties pats. Ierakstus var saņemt jau nākamajā darba dienā mūzikas veikalā “Randoms”.

Ziedot

Vari arī vienārši ziedot, veicot mērķziedojumu sadaļā “Ziedot fondam”. Visi iegūtie līdzekļi paredzēti tikai fonda mērķu sasniegšanai. Administratīvās izmaksas netiek veiktas no Taviem ziedojumiem, tās veic biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” . Ziedot.lv ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss, kas Tev kā  ziedotājam dod iespēju saņemt ienākuma nodokļu atlaides gan kā fiziskai, gan kā juridiskai personai. Plašāka informācija atrodama šeit  https://www.ziedot.lv/par-ziedot-lv/nodoklu-atlaides.

Ja Tev nav būtiskas nodokļu atlaides un/vai vēlies palīdzēt fondam ar administratīvajām, saimnieciskajām un citām izmaksām, vari veikt mērķziedojumu uzreiz fonda kontā. Maksājuma uzdevumā neaizmirsti norādīt “Ziedojums” un tālāk konkrētu mērķi, kam vēlies palīdzēt.

Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība
Reģistrācijas Nr. 40008042958,
Juridiskā adrese Bauskas iela 58-1, Rīga, LV-1004,
Bankas norēķinu konts :LV15UNLA0050024642558

Ja esi viens no mums

Ja esi mūziķis un vēlies atbalstīt fonda darbību, ziedojot mūzikas ierakstus vai kādas citas lietas, raksti Baibai – vai arī zvani – 25127174.

Odekolons 15

Odekolons 15

Atlikušais skaits: 1
Normunds Rutulis Hans Antenhed Quarted,  Vēstule meitenei

Normunds Rutulis Hans Antenhed Quarted, Vēstule meitenei

Atlikušais skaits: 1
U.K., K.U. (Rolands Ūdris un Egons Kronbergs)

U.K., K.U. (Rolands Ūdris un Egons Kronbergs)

Atlikušais skaits: 11
Dzeltenie pastnieki, Kaķis

Dzeltenie pastnieki, Kaķis

Atlikušais skaits: 3

Rekvizīti

Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Reģ.Nr.: 40008042958
Blaumaņa iela 34, Rīga, LV-1011

AS Seb banka
SWIFT: UNLALV2X
LV15UNLA0050024642558

Kontakti
Visi iegūtie līdzekļi tiks izmantoti fonda mērķu sasniegšanai.