PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika pasākumam “Mūziķu skrējiens 2023”

  1. Privātuma politikas mērķis un kontaktinformācija

Šī privātuma politika sniedz skaidrojumu par to, kā nodibinājums "Fonds Līdzskaņa" (turpmāk – Fonds) apstrādā Jūsu personas datus pasākuma "Mūziķu skrējiens 2023" (turpmāk – labdarības skrējiens) ietvaros.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums kā datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu kategorijām, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu, kā arī datu subjekta tiesībām.

Pārzinis personas datu apstrādei, kas tiek veikta tīmekļa vietnē: www.lidzskana.lv, ir nodibinājums "Fonds Līdzskaņa", reģistrācijas numurs 40008274372. Kontaktinformācija: adrese - Misas iela 3, Rīgā, LV-1058, e-pasta adrese - .

  1. Kādus personas datus un kāpēc Fonds apstrādā?

2.1. Lai nodrošinātu labdarības skrējiena organizēšanu, t.sk. dalībnieku pieteikumu reģistrēšanu, dalībnieku apbalvošanu, atbilžu sniegšanu uz Jūsu jautājumiem, informācijas saistībā ar pasākumu nosūtīšanu, Jūsu skrējiena rezultāta fiksēšanu utt., Fonds apstrādā šādus personas datus, ko iegūst no Jums:

  • Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, norēķinu konts, kad mājaslapā www.lidzskana.lv, sadaļā “Veikals”, apakšsadaļā “Mērķziedojums”, Jūs veicat ziedojumu,  iegādājoties dalību labdarības skrējienā.
  • Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, ja Jūs savu dalību reģistrējat klātienē neilgi pirms labdarības skrējiena norises.

Informējam, ka Fonds apstrādās Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, digitālais kārtas numurs), lai organizētu labdarības skrējienu. Savukārt informāciju, kas attiecas uz Jūsu norēķinu kontu apstrādās, lai nodrošinātu grāmatvedības vešanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā.

Jūsu iesniegto e-pasta adresi un tālruņa numuru Fonds apstrādās, lai nodrošinātu saziņu ar Jums saistībā ar organizatoriskiem jautājumiem par labdarības skrējienu, kā arī e-pasta adrese ir nepieciešama, lai nosūtītu Jums digitālo kārtas numuru, ar kuru Jūs startēsiet labdarības skrējienā un piefiksētu Jūsu skrējiena rezultātu, ko Jūs Fondam nosūtīsiet uz Fonda e-pasta adresi .

Tiesiskais pamats ir Fonda leģitīmā interese, organizējot labdarības skrējienu, sniegt palīdzību mūziķiem, proti, piesaistīt finansējumu sociālo radošo nometņu organizēšanai.

Informējam, ka Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, norēķinu konta numurs) glabāsim piecus gadus saskaņā ar grāmatvedības jomas normatīvajiem aktiem. Savukārt Jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru, kas tika norādīts ziedojot pasākumam, izdzēsīsim mēneša laikā pēc labdarības skrējiena norises.

Dalībnieku sarakstus, kuros ietverts Jūsu vārds, uzvārds, paraksts, digitālais kārtas numurs (papīra dokuments), iznīcināsim mēneša laikā pēc labdarības skrējiena norises.

Informējam, ka augstāk norādītie personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu nosaka normatīvie akti.

2.2. Lai nodrošinātu labdarības skrējiena atspoguļošanu Fonda mājaslapā www.lidzskana.lv, kā arī popularizētu Fonda darbību, kas vērsta uz atbalstu mūziķiem, Fonds pasākuma laikā fotografēs un filmēs labdarības skrējiena norisi. Līdz ar to Fonda mājaslapā www.lidzskana.lv tiks publicēti šādi Jūsu personas dati: Jūsu vizuālais izskats un uzvedība labdarības skrējiena laikā.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Fonda leģitīmā interese, organizējot labdarības skrējienu, sniegt palīdzību mūziķiem, proti, rast finansējumu sociālo radošo nometņu organizēšanai.

Informējam, ka fotogrāfijas un video netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu nosaka normatīvie akti.

Fotogrāfijas un video mājaslapā www.lidzskana būs pieejami neierobežotu laiku.

Ja Jūs iebilstat pret savas fotogrāfijas esamību mājaslapā www.lidzskana.lv, lūdzu, rakstiet uz e-pastu , lai Fonds varētu nodrošināt Jūsu tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

2.3. Lai atspoguļotu informāciju par labdarības skrējienu un tā dalībniekiem, kā arī par labdarības skrējiena dalībniekiem, kuri iegūs sponsoru balvas, un labdarības skrējiena uzvarētāju - ātrāko distances veicēju, Fonds publicēs savā mājaslapā dalībnieka vārdu, uzvārdu un labdarības skrējiena rezultātu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Fonda leģitīmā interese – atspoguļot informāciju par labdarības skrējienu.

Informējam, ka augstāk norādītā informācija netiks nodota trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu nosaka normatīvie akti.

Informācija par skrējiena dalībniekiem, sponsoru balvu saņēmējiem un uzvarētāju mājaslapā www.lidzskana.lv būs pieejama neierobežotu laiku.

Ja Jūs iebilstat pret augstāk norādītās informācijas esamību mājaslapā www.lidzskana.lv, lūdzu, rakstiet uz e-pastu , lai Fonds varētu nodrošināt Jūsu tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

  1. Kādas ir Jūsu tiesības?

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot savus personas datus, dzēst savus personas datus, ierobežot savu personas datu apstrādi vai iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet Fondam rakstveida iesniegumu: klātienē (līdzi jāņem pase vai ID karte Jūsu identificēšanai) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: . Atbildi uz Jūsu iesniegumu sniegsim mēneša laikā.

"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums